Prisoplysning

Prisoplysning

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Som beskikket advokat er vi i henhold til de advokatetiske regler forpligtiget til at give dig oplysninger om

hvorledes vores salær beregnes og hvem der skal afholde udgiften.

Det er altid staten der lægger ud i første omfang. Du skal således aldrig betale direkte til os.

Hvis du bliver dømt vil du normalt skulle betale vores advokatomkostninger tilbage til statskassen.

Hvis du bliver frifundet vil du normalt ikke skulle betale advokatomkostninger.

Hvis du bliver delvist frifundet vil retten foretage en afvejning af hvor mange advokatomkostninger du skal

betale.

Det er retten der fastsætter størrelsen af salæret baseret på landsretternes vejledende takster.

De vejledende takster findes her.


Såfremt du har spørgsmål til de konkrete sagsomkostninger i netop din sag, er du altid velkommen til at

kontakte os.