Vold

Vold

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Voldssager og vold opdeles i 3 kategorier: 

1. Simpel vold straffes efter straffelovens § 244: "Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.". 

2. Grov vold straffes efter straffelovens § 245: " Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed." 

3. Særlig grov vold straffes efter straffelovens § 246: " Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år." 

Hos Judan advokater har vi forsvarsadvokater med stor erfaring indenfor alle typer af voldssager. Har du brug for en forsvarsadvokat i forbindelse med en voldssag, kontakt os derfor for personlig og god rådgivning.