Våbensager

Våbensager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Grove våbensager straffes efter straffelovens § 192a den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i skydevåben eller andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. 

Strafferammen går op til 6 år. 

Mindre grove våbensager straffes efter våbenloven. 

Vi har advokaterne med erfaringen indenfor våbensager af forskellig karakter. Kontakt os derfor nu, hvis du har brug for advokathjælp i forbindelse med en våbensag.