Skattestraffesager

Skattestraffesager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Straffesager om skat, moms og andre afgifter er anderledes end andre straffesager idet disse kræver en særlig indsigt i de relevante love og bestemmelser. 

Vi har særlig kompetence og erfaring med netop denne type sager herunder de særlig straffeprocessuelle regler. 

Et forhold som man som forsvarer skal være særlig opmærksom på er at en civil/administrativ skattesag skal sættes i bero så længe skattestraffesagen kører hvis denne vedrører bevismæssige forhold. Dette kan betyde en lang udsættelse af den civile/administrative skattesag. 

Der er mange faktorer der spiller ind omkring skattesvig og momssvig, og det er derfor vigtigt at bruge en advokat med erfaring indenfor feltet. Kontakt os nu, hvis du har brug for advokathjælp i forbindelse med skattesvig eller momssvig.