Røverisager

Røverisager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Røveri er en særlig form for kriminalitet hvor vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold kombineres med tyveri. Der er meget stor forskel på straffen for røveri og tyveri. Det er derfor meget vigtigt at din forsvarer er opmærksom på at tyveri ikke straffes som røveri. 

For røveri straffes efter straffelovens § 288 den som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting, bringer en stjålen ting i sikkerhed eller tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler. Strafferammen går i særlige tilfælde helt på til 10 års fængsel. 

Hver enten du har brug for advokathjælp i forbindelse med tyverisag eller røverisag, så har vi den erfarende advokat der kan hjælpe dig i din sag. Kontakt os nu, hvis ud har brug for advokathjælp.