Narkotikasager

Narkotikasager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Grove narkotikasager er et af vores særlige specialer. Grov narkotikakriminalitet straffes efter straffelovens § 191 den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år. 

Det er derfor vigtigt at en advokat med erfaring indenfor narkosager. Kontakt os nu, for at høre mere.