• Gratis forsamtale
 • Hurtig tilbagemelding
 • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

 

Judan Advokater kan råde dig til hvad der er bedst i din sag. Det gælder også, hvis du har talt med politiet og måske er blevet varetægtsfængslet.

Vores forsvarsadvokater har et meget et højt fagligt niveau, og du får altid en personlig og tæt kontakt til den pågældende advokat. Vi giver altid en personlig og tilgængelig rådgivning. 

Ugentligt besøg i arresten

Hvis du sidder varetægtsfængslet besøger vi dig hver uge. Ved besøgene gennemgår vi de seneste beviser i sagen, tilrettelægger forsvarsstrategien, drøfter dine muligheder for løsladelse samt hjælper dig med de praktiske spørgsmål som varetægtsfængslingen medfører herunder kontakt til familie og andre pårørende i videst muligt omfang. Ved isolationsfængsling prioriterer vi normalt flere ugentlige besøg. 

Særligt for pårørende til varetægtsarrestanter

Som forsvarsadvokater bliver vi ofte kontaktet af pårørende til personer der sidder i varetægt (varetægtsfængsel) som ønsker at vi skal hjælpe den fængslede. 

Vi hjælper meget gerne pårørende og svarer gerne på spørgsmål fra pårørende men det er vigtigt at understrege, at det er den fængslede selv der har ret til at vælge sin forsvarer. Vi kan derfor kun hjælpe med den konkrete sag hvis den fængslede selv ønsker at skifte forsvarer. Den fængslede kan overfor retten, politiet eller fængslets personale anmode om at skifte forsvarer. Først herefter kan den nye forsvarer få adgang til sagens akter samt til at besøge den fængslede i arresten. 

Når vi er beskikket som forsvarer for en varetægtsfængslet besøger vi den fængslede hver uge. Hvis der er tale om isolationsfængsel (kaldet ISO) besøger vi den fængslede flere gange om ugen. Vi påtager os ulønnet at holde kontakt med de pårørende og hjælpe med den lange række af praktiske spørgsmål og problemer som varetægtsfængsling medfører. 

Der gælder særlige regler om hvilke oplysninger der kan videregives til de pårørende. Vi sørger for en grundig orientering og rådgivning om grænserne for hvad der må videregives og hvad der er fortroligt.

Judan front image

Som klient hos Judan Advokater kan du forvente:

 • Et højt fagligt og etisk niveau
 • En proaktiv og innovativ rådgivning
 • En personlig og tæt kontakt til den pågældende advokat.
Straffesager

Vi fører alle typer af straffesager, herunder sager om:

 • tyveri
 • mishandling
 • indbrud
 • våben
 • brandstiftelse
 • sædelighed
 • terror
Specialiseret os

Nogle sager er af særlig teknisk karakter og dem har vi også specialiseret os i. Det gælder f.eks.: